DADES PERSONALS

La meva foto
Som l'associació de Santa Perpètua de Mogoda creada l'any 2008 i formada per aficionats a la fotografia i al video digital. Ens trobareu tots els dimarts al Centre Cívic el Vapor (Enric Granados s/n, Santa Perpètua de Mogoda) de 20 a 21h. Associació pertanyent a la Federació Catalana de Fotografia amb el núm. 92.

dilluns, 24 de juny del 2013

IV NIT DEL VÍDEO PERPETUENCIV NIT DEL VÍDEO PERPETUENC31 d’agost de 2013 – Festa Major de Santa Perpètua de Mogoda

Organitza: AFOVISP (Associació de Fotografia i Vídeo Santa Perpètua)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFOVISP, seguint el que s’ha vingut fent en anys anteriors, organitza la IV Nit del Vídeo Perpetuenc amb la col·laboració del Cineclub Cisco Mosenya. La mostra, que és oberta a tothom, està pensada especialment per a tots els afeccionats perpetuencs a qui animen i convidem a participar-hi. La present convocatòria es regirà per les següents bases.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - Participants – Afeccionats no professionals (de qualsevol indret).

2 - Obres – Fins a dues obres per persona (que sigui còpia).

3 - Format – DVD (una sola obra per disc).

4 - Durada – Màxim 12 minuts.

5 - Temàtica – Lliure.

6 – Jurat i projecció – El Jurat escollirà com a màxim per a la projecció , tres obres d’autors de fora del poble i cinc d’autors locals. El jurat podrà afegir-hi alguna obra més si ho considera convenient. La projecció es farà el dia 31 d’agost, dissabte, a la sala del Centre Parroquial a les vuit del vespre.

7 - Identificació del DVD – Títol de l’obra, nom i cognoms, adreça, telèfon i durada de l’obra (el DVD ha de venir amb estoig protector).

8 - Presentació de les obres – El DVD, a l’atenció d’AFOVISP, s’haurà de lliurar entre els dies 15 i 26 de juliol al Centre Cívic El Vapor - c/ de l'Enric Granados s/n , Santa Perpètua de Mogoda, (Horari de 15 h a 22 h i tel. 93 560 02 48). Només es podrà sobrepassar la data del 26 de juliol si el participant justifica motius extraordinaris i l’organització ho autoritza.

9 - Acreditació d’obra rebuda - A cadascun dels participants que lliurin personalment l’obra se’ls hi farà un rebut en el Centre Cívic mateix. Als participants que enviïn els seus DVDs per altres vies, se’ls hi enviarà un SMS o bé un correu electrònic.

10 - Recollida de les obres – A partir del 10 de setembre i fins el dia 27 del mateix mes. Les obres no recollides quedaran en poder de l’organització, la qual es reserva el dret de conservar-les, destruir-les o utilitzar-les amb finalitats exclusivament divulgatives de la mostra i/o activitats de l’associació AFOVISP.

11 - Components del jurat – El Jurat estarà format per membres d’AFOVISP i Cineclub Cisco Mosenya.

12 - Responsabilitats sobre l’obra presentada – L’entitat organitzadora de la mostra tindrà cura de totes les obres rebudes, però declina tota responsabilitat pel malmetement o la pèrdua de les mateixes

13 - Responsabilitat sobre els continguts – L’entitat organitzadora no es fa responsable dels continguts ni tampoc de qualsevol reclamació de drets que originin els mateixos, incloent-hi el text, la música, els diàlegs i qualsevol altre dret d’autor, exhibició i/o reproducció. Dita responsabilitat recau exclusivament en els participants de la mostra.

Vídeos projectats – AFOVISP es podrà quedar amb la còpia projectada durant la cessió si l’autor així ho vol. Dita còpia només es farà servir amb fins didàctics i divulgatius de les activitats de l’Associació.

Acceptació de les bases – Participar en la IV Nit del Vídeo Perpetuenc pressuposa estar d’acord amb les bases aquí escrites. AFOVISP però, es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst.

Bases publicades L’Informatiu de Santa Perpètua de Mogoda i a: http://afovisp.blogspot.com.es/Telèfons de contacte:

Joan Carreras – 618 04 80 42

Roger Ballester – 608 82 16 04

AFOVISP rep el suport econòmic de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda