DADES PERSONALS

La meva foto
Som l'associació de Santa Perpètua de Mogoda creada l'any 2008 i formada per aficionats a la fotografia i al video digital. Ens trobareu tots els dimarts al Centre Cívic el Vapor (Enric Granados s/n, Santa Perpètua de Mogoda) de 20 a 21h. Associació pertanyent a la Federació Catalana de Fotografia amb el núm. 92.

dijous, 12 de gener del 2017

BASES CONCURS AFOVISP 2017

Hola amics i amigues fotògrafs!!!
Un any més us presentem les Bases per a la nova edició del concurs d'enguany, molta sort i molt bona llum a tots!!

BASES XX CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTA MAJOR D’HIVERN 2017 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

1. PARTICIPANTS
La inscripció és gratuïta i oberta a tothom. Pot presentar fotografies a concurs, qualsevol persona aficionada o professional de la fotografia.

2. CATEGORIES
A- FOTOGRAFIA DE PAISATGE I NATURA
Entren a formar part d’aquesta categoria totes les fotografies que reflexin un paisatge de qualsevol ecosistema del nostre entorn, mar, muntanya, etc... ja sigui diurn o nocturn, i també d’animals o plantes (en llibertat).
B- FOTOGRAFIA DE RETRAT
Entren a formar part d’aquesta categoria totes les fotografies que reflexin el retrat de persones ja sigui en estudi o a l’exterior.
C- FOTOGRAFIA TEMA LLIURE
Entren a formar part d’aquesta categoria tot tipus de treballs abstrets de la realitat o manipulacions digitals sense més límit que la capacitat creativa de l’autor.
Sí que es permet tot tipus de manipulació digital en aquesta secció.
D- FOTOGRAFIA FESTES POPULARS
Entren a formar part d’aquesta categoria totes les fotografies que reflexin una de les festes populars del NOSTRE municipi, ja sigui la Festa Major (d’Estiu o Hivern), festivitat dels Tres Tombs, trobades de Gegants, Aplec de les Sardanes, etc...
E-  MACRO
Imatges realitzades amb la tècnica de fotografia de proximitat, en la que es mostrin elements de la natura diminuts o petits detalls.
F- FOTOGRAFIA D’ARQUITECTURA
Imatges on la temàtica sigui l’arquitectura en totes les seves manifestacions, temes de ciutat, pobles, carrers, etc...
G- FOTOGRAFIA CONCURSANT JOVE
Edat: igual o menor de 16 anys.
Entren a formar part d’aquesta categoria qualsevol fotografia, el tema és lliure.

3.OBRES
Cada participant pot presentar un màxim de 5 obres, que pot repartir com vulgui. S’admetrà qualsevol tipus de tècnica tant analògica com digital.

4.PRESENTACIÓ
Les fotografies aniran enganxades en un suport de cartró, foam (cartró-pluma) o paspartú, sempre i quan siguin suports rígids. Les mides dels suports han de ser de 30x40 cm.
Les obres que es presentin en qualsevol altre format i/o suport seran descartades.

5.REVELAT FOTOGRÀFIC (excepte la categoria C)
A totes les seccions (excepte la C) NO es permet que les obres estiguin manipulades o alterades digitalment, es dir, no es permet el retoc de les imatges per afegir ò eliminar elements, barrejar fotos ò modificar la seva composició original de forma que la imatge resultant no s’identifiqui amb la real.
Si que es permet el retoc del revelat digital, així com l’edició que afecta a les correccions  lineals de to,  nivells, clonat de taques en el sensor, corbes,  saturació, ombres, il.luminació, HDR, panoràmiques, virats i blanc i negre, també es permet utilizar filtres en el moment de fer la fotografia tals com degradats neutres, polaritzadors, etc.

6.IDENTIFICACIÓ
Les fotografies presentades al concurs es lliuraran dins un sobre, i en el dors de cadascuna es farà constar: tema, títol, nom i cognoms, adreça, població, telèfon de contacte, correu electrònic i signatura.

7.TRAMESES
Les obres es lliuraran al Servei de Cultura de l'Ajuntament, situat al Museu municipal, el qual donarà als participants un resguard acreditatiu de la seva presentació.  
Lloc: Museu municipal. 
Adreça: Plaça de l’Era, s/n
Horari: dijous i divendres de 18h a 20:30h.
Dissabte  d’ 11.00h a 14.00h.
Si les obres s’envien per correu ordinari aleshores caldrà enviar-les a la següent adreça: Regidoria de Cultura / XX Concurs de Fotografia de la Festa Major d’hivern) c/ Camí de la Granja, s/n – 08130 Santa Perpètua de Mogoda.
8.DATES D’ADMISIÓ
La data límit de presentació de les fotografies serà el 4 de febrer a les 14h.
9. JURAT
El veredicte tindrà lloc el 11 de febrer al Museu Municipal situat a la Plaça de l’Era, s/n a les 12.00h i serà públic. Estarà format per tres persones vinculades al món de la fotografia, i que seran designades per la Junta de l’Asociació.
Donaran fe de l'acta del jurat el President i Secretària d'AFOVISP.
En la determinació del jurat es podrà preveure la designació de membres suplents.
En el seu funcionament, el jurat s'atendrà al següent:
- Les seves deliberacions seran secretes.
- En la seva valoració el jurat complirà en tot moment les presents bases.
- No es declararà cap premi desert
Es notificaran els premis a les persones guanyadores.

10. PREMIS I CATEGORIES
Cada participant podrà optar a un sol premi, en cada categories que s’hagi presentat, a més del premi absolut Memorial Alfonso Valenzuela.
TEMA A – Fotografia de paisatge i natura
1r PREMI: 125 € , trofeu i diploma
2n PREMI: una quota anual de soci AFOVISP valorada en 30€ i diploma
TEMA B – Fotografia de retrat
1r PREMI: 125€ , trofeu i diploma
2n PREMI: una quota anual de soci AFOVISP valorada en 30€ i diploma
TEMA C – Fotografia tema lliure
1r PREMI: 125 € , trofeu i diploma
2n PREMI: una quota anual de soci AFOVISP valorada en 30€ i diploma
TEMA D - Fotografia Festes Populars
1r PREMI: 125 € i trofeu i diploma
2n PREMI: una quota anual de soci AFOVISP valorada en 30€ i diploma
TEMA E- Fotografia Macro
1r PREMI: 125 € i trofeu i diploma
2n PREMI: una quota anual de soci AFOVISP valorada en 30€ i diploma
TEMA F - Fotografia d’Arquitectura
1r PREMI: 125€ i trofeu i diploma
2n PREMI: una quota anual de soci AFOVISP valorada en 30€ i diploma
TEMA G - Fotografia Concursant Jove
1r PREMI:  70€  trofeu i diploma
2n PREMI: un val per una ampliació 30x40 cm i diploma
MEMORIAL ALFONSO VALENZUELA
Un premi absolut triat d’entre les guanyadores dels apartats A, B, C, D, E i F, dotat de 100€

 El jurat pot atorgar les mencions honorífiques, sense gratificació econòmica, que consideri escaients, amb la finalitat de distingir i incentivar els participants locals.

11. LLIURAMENT DE PREMIS I EXPOSICIÓ
El lliurament de premis i l'acte d'inauguració de l'exposició es farà el divendres 3 de març a les 20.00h a l’Espai 2 de la Granja Espai Cultural.
Hi haurà una selecció prèvia de les obres a exposar per part de l'organització, segons criteris de qualitat fotogràfica. S'intentarà acollir el major nombre possible d'obres en funció de la disponibilitat d'espai.
L'exposició romandrà oberta fins el dia 16 d'abril a l’Espai 2 de la Granja Espai Cultural.
L'horari de l'exposició serà: dijous i divendres de 18.00h a 20:30h. i dissabte  d’11.00h. a 14.00h.

12. RETORN D'OBRES
No hi haurà un servei de devolució de les obres. Els autors que desitgin recollir les seves obres ho podran fer personalment a partir del dia 10 d'abril i fins el dia 26 de maig.
Lloc: Museu municipal.
Adreça: Plaça de l’Era, s/n
Horari: dijous i divendres de 18h a 20:30h. dissabte  d’ 11.00h a 14.00h.
Les obres no premiades i que no siguin recollides en el termini establert, quedaran també en propietat de l'Associació Foto i Vídeo Santa Perpètua, que es reserva el dret a conservar-les en propietat, destruir-les o bé donar-les al fons patrimonial de l'ajuntament.

13. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que els participants facilitin seran incorporades en un base de dades de l'Associació Foto i Vídeo Santa Perpètua. Podran ser utilitzades per remetre informació sobre les activitats relacionades amb els concursos i les exposicions de fotografia i activitats similars. Aquestes dades es tractaran confidencialment i d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de manera que els usuaris podran accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades així com exercitar el seu dret d'oposició dirigint-se a l'Associació Foto i Vídeo Santa Perpètua.
 
Els participants garanteixen que no existeixen drets a tercers de les fotografies presentades i es responsabilitzen de qualsevol reclamació per drets d'imatge o de propietat intel·lectual. 
Els autors de les obres premiades, continuaran  sent els titulars dels drets d’explotació de les mateixes per a qualsevol us futur.
L’obtenció del premi comporta que l’organització AFOVISP te els drets de comunicació pública, reproducció, distribució i explotació de l’obra premiada en qualsevol suport, amb finalitats relacionades amb el concurs de fotografia de Santa Perpètua.
L’organització podrà demanar als participants que óptin al premi Infantil, que justifiquin documentalment la seva edat.

La comissió organitzadora d'aquest concurs fotogràfic tindrà cura de les obres i de la seva conservació, però no es fa responsable de qualsevol accident o incident que pogués malmetre-les.
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les seves bases.
L'organització es reserva el dret a resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases.

 NOTES, CONSELLS I OBSERVACIONS
Prepara i distribueix adequadament les fotos dins de les diferents categories establertes, tingues en compte que si la foto no s’ajusta a la temàtica de la categoria en la que participa, pot ser refusada per la direcció tècnica del concurs.

El XX Concurs de Fotografia Festa Major d'Hivern 2017 de Santa Perpètua de Mogoda és organitzat per l'Associació Foto i Vídeo Santa Perpètua.
La finalitat principal de l'associació és la de promoure, fomentar i divulgar el coneixement i l'estimació per l'art de la fotografia en particular, així com el vídeo i qualsevol altra art audiovisual en general.
AFOVISP pretén ser el punt de trobada i intercanvi d'experiències i coneixements de tots els aficionats a la fotografia de la vila.
Per més informació i per contactar amb nosaltres:

afovisp@gmail.com             
http://afovisp.blogspot.com